Menü

Vásárlási feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

FONTOS: A webáruházban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, azok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A valós fizetendő összeget, a megrendelést véglegesítő e-mail tartalmazza, az esetleges szállítási költség feltüntetésével együtt.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
4. Szállítási feltételek
5. Fizetési feltételek
6. Áru átvétele, elállási jog, garancia
7. Adatvédelem, adatbiztonság
8. Kiegészítő rendelkezések

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A.) A Szolgáltató adatai: 

  • ITV Debrecen-Info Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
  • Cím: H-4032 Debrecen, Füredi út 32/A Magyarország
  • Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-000028
  • Nyilvántartva: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
  • Adószám: 10238529-2-09
  • Bankszámlaszám: 12052712-01535242-00100009 RAIFFEISEN BANK
  • Telefon: (30) 998-0718, (52) 412-126
  • E-mail: bolt@itvdebrecen.hu

B.) A Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató webáruházában regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató webáruházát használja.
C.) A Szállító: Ügyfeleinket a WEST-PARCEL KFT (GLS-HUNGARY) csomagküldő szolgáltatásának segítségével szolgáljuk ki.

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

2.1.) A Szolgáltató jelen Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató webáruházának igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
2.2) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve webáruházi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
2.3) A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások jelen szerződés új verziójának közzétételével lépnek hatályba. A közzététel ezen a webáruházban történik. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

3.1) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
3.2) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató webáruházával kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató webáruházával kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
3.3) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
3.4) A Szerződés a Szolgáltató webáruházában a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató webáruházában való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Kosár funkció használata során, a fizetési és szállítási adatok megadása után lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz a Vásárló és a Szolgáltató ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér. A rendelés leadásáról a Szolgáltató rendszere a Vásárlót e-mailben tájékoztatja, hogy a rendelés beérkezett. Ezt követően a Szolgáltató küld egy második visszaigazoló e-mailt a Vásárlónak, melyben rögzíti a megrendelés teljesíthetőségét, vagyis pontosan rögzíti a megrendelt termék(ek) árát, illetve a szállítás költségeit. Amennyiben Szolgáltatónak a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne (pl. nincs a kért termék, nem tud szállítani az adott termékből, stb.) a Szolgáltató a megadott elérhetőségek egyikén megkeresi a Vásárlót, hogy egyeztessenek a továbbiakról. Szolgáltató garantálja azt, hogy minden esetben a Vásárló érdekeit tartja a legfontosabbnak, a rendeléseket gyorsan és precízen kezeli.
3.5) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
3.6) A Szolgáltató webáruházában történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a Szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
3.7) A megrendelés jóváhagyása után (a megrendelést véglegesítő 2. e-mail) elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a 
Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek egyikén teheti meg.
3.8) Visszaélés gyanúja esetén, vagy ha a Vásárló nem teljesíti vállalt kötelességeit, a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti a Vásárló adatait.