Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi dokumentum bemutatja az ITV Debrecen-Info Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére, melyek részletesen a 5. pontban kerülnek leírásra.

Az adatkezelési politika teljes mértékben összhangban van az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak:

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

1. Az adatkezelő (szolgáltató) adatai 
ITV Debrecen-INFO Kft. 
4032, Debrecen, Füredi út 32/A.
Cégjegyzékszám: 09-09-000028
Adószám: 10238529-2-09
Telefon: 06(52) 412-124
Fax: 06(52) 412-126
Mobil: 06(30) 998-0718
Email: info@itvdebrecen.hu
Weblap: www.penztargepcentrumdebrecen.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85835/2015

2. Az adatfeldolgozó adatai 
DiMa.hu Kft - Szerver 
4026 Debrecen, Borz u. 2. fsz/2.
http://www.dima.hu/

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
3.1. A penztargepcentrumdebrecen.hu weboldalak látogatói
A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra. Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

Az aruhaz.itvdebrecen.hu weboldalak a Google Analytics szolgáltatását is használják. A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics

3.2. Hírlevélre történő feliratkozás
A penztargepcentrumdebrecen.hu weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés marketing célzattal, a feliratkozó számára releváns tartalommal. A hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb akcióinkról és menünkről.
​Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év.

3.3. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat: a Vásárló neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, szállítási címe, elérhetőségi telefonszáma, számlázási cím. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló adatszolgáltatása önkéntes.
A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék vagy szolgáltatás hiánytalan teljesítése. A számviteli törvényben meghatározott kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez adatok kezelése  a szükséges mértéikig. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett penztargepcentrumdebrecen.hu weboldalra történő utolsó belépéstől számított 2 év.

4. A felhasználó (érintett) adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei 
4.1. Személyes adatok felhasználó általi kezelése
A Vásárló (felhasználó) nevével és jelszavával férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein keresztül törölheti.
4.2. Személyes adatok felhasználó általi védelme
A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata az is, hogy adatait a megfelelő biztonsággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.

4. Az érintett jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@itvdebrecen.hu e-mail címen.

5. Jogorvoslati lehetőségek
​Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: 
www.naih.hu

Ön a webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja a Szolgáltató Vásárlási feltételeit, valamint adatkezelési elveit.